RSS

Кадан

Кадан е върховния пророк в Империята. Той вярно служи на император Палпатин. След смъртта на Палпатин, Кадан за кратко време управлява Империята. Върховният пророк е нисък човек. Той има черна брада.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.