RSS

Триокулус

Триокулус е управител на мините, които се намират на планетата Кесъл. След смъртта на император Палпатин, Триокулус обявил, че е син на императора. Триокулус има красив външен вид. Той има три очи. Третото око е разположено в средата на челото на Триокулус. Триклопс (истинският син на Палпатин) също има три очи. Третото око на Триклопс обаче се намира отзад на главата. Първоначално комитета на Великите мофи (който управлява Империята) подкрепил Триокулус. След като се изяснило, че Триокулус е измамник комитета на Великите мофи спрял подкрепата си.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.