RSS

Чарал

Чарал е нощна сестра. Тя може да усеща Силата. Чарал е над стогодишна. Тя притежава странни и тайнствени сили. Благодарение на магически пръстен нощната сестра може да променя формата си. Чарал се присъединила към група мародери. Мародерите са водени от Терак. Космическият кораб на мародерите обаче паднал на луната Ендор. Терак наредил да му построят замък и се обявил за крал.

Когато Империята открила Ендор мародерите заловили част от имперските разузнавачи. След известно време мародерите хванали Салак. По-късно мародерите започнали да търсят енергия, за да се измъкнат от Ендор. Те намерили космическия кораб на семейство Тоуани. Мародерите избили цялото семейство без пет годишната Синдел. След това те откраднали енергийния кристал от кораба на Тоуани. Терак видял кристала, но не знае как да го задейства. Тогава кралят наредил на Чарал да намери Синдел.

Нощната сестра успяла да залови детето. Чарал завела Синдел при Терак. Детето обаче също не може да задейства енергийния кристал. Кралят се ядосал. Той затворил Синдел. Освен нея Терак затворил и Чарал. Той взел магическия пръстен на нощната сестра. Чарал останала във формата на гарван. Когато пръстенът е разрушен нощната сестра завинаги останала в животинската си форма.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.