RSS

Уилроу Худ

Уилроу Худ никога не е искал да бъде герой. Съдбата обаче решила друго. Уилроу отишъл в Облачния град на планетата Беспин. Там Худ се занимава със събирането на тибански газ. Компанията, за която Уилроу работи тайно доставя газ тибана на Бунтовническия съюз. Худ е човека, който извършва доставката на тибанския газ и получава парите.

Естествено информацията за тези операции се пази в главния компютър на компанията. Уилроу разбрал, че в Облачния град има имперски шпионин. Худ започнал да подозира Тиан Чилър. Тиан винаги разпитвала Уилроу за най-различни неща. Затова Худ си направил извод, че Чилър е имперския шпионин.

Когато имперските войски завладели Облачния град, Уилроу реагирал светкавично. Худ отишъл и извадил цялата информация за сделките с бунтовниците от главния компютър на компанията. Уилроу иска да унищожи тези данни. Той обаче е задържан в спасителната кула. Имперските сили разпитали Худ, но след това го пуснали.

По време на тези бурни събития Тиан е близо до Уилроу. Той разбрал, че греши за нея. В крайна сметка Худ се доверил на Чилър. По-късно Тиан и Уилроу помогнали на силите на Новата република (наследник на Бунтовническия съюз) да освободят Облачния град от имперските сили. След тези приключения Худ е доволен да се върне към спокойния си живот.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.