RSS

IG-88

Кратки данни: Дроидът IG-88 е един от най-добрите ловци на глави в Галактиката. Той има много оръжия. IG-88 е висок и тънък дроид. Дроидът има минохвъргачка, бластерна пушка, огнехвъргачка и може да изпуска смъртоносен газ. IG-88 убил своите създатели веднага след като те го активирали. След това дроида избил над сто и петдесет същества. IG-88 има смъртна присъда в четиридесет звездни системи. Той е един от ловците на глави, които търсят Хан Соло.

Основни сведения: IG-88 е създаден в секретните лаборатории Холоуан. Неговите създатели са имперски учени, които решили да направят нов тип боен дроид. Те разработили проекта Плутдроид. Началник на проекта е Гурдун. Според предвижданията учените създали четири дроида с програма за независимост и сетивност. Те са наречени IG-88. Секунди след активирането си бойните дроиди IG-88 избили своите създатели. След това четирите дроида установили контрол над фабрика за производство на дроиди. Фабриката произвежда дроиди от клас Мечис III. IG-88 създали специален сигнал вграден в програмата на Мечис III. Когато сигнала бъде излъчен дроидите Мечис III (пръснати в цялата Галактика) трябва да се вдигнат на въстание. За да осъществят плана  си дроидите IG-88 се разделили.

Те станали ловци на глави, за да изкарат пари и да произвеждат дроиди от клас Мечис III. Един от дроидите IG-88 станал един от най-известните ловци на глави в Галактиката. Той бил нает от Затек-Ча (везир от планетата Тамуз-ан). Везирът изтрил паметта на принц Мон Йулпа (законния владетел на Тамуз-ан). Затек-Ча изпратил принца на планетата Тине’с Хорки. Везира обаче не може да управлява без помощта на кралския скиптър. Скиптърът бил даден на Мон. Йулпа възстановил паметта си и решил да си върне трона. Затек-Ча изпратил IG-88 да донесе скиптъра. Дроидът изпълнил задачата. Той пленил Мон и му взел скиптъра. След това обаче Йулпа победил Затек-Ча и заел престола.

По-късно Дарт Вейдър наел IG-88 за да открие кораба „Хилядолетния сокол” и да залови Хан Соло. Дроидът обаче нямал успех в търсенето. Боба Фет (друг ловец на глави) успял да залови Хан в Облачния град. След това Соло е замразен в карбонит.

Един от дроидите IG-88 решил да открадне тялото на Хан от Боба. Фет обаче унищожил дроида. Друг от дроидите IG-88 бил унищожен от контрабандиста Даш Рендар. Третия дроид IG-88 пресрещнал Боба край планетата Татуин. Този дроид лети с кораба си „IG-2000”. Дроидът поискал от Фет да му предаде Соло. Боба обаче успял да взриви „IG-2000” и заедно с кораба унищожил и третия дроид IG-88.

Последният оцелял дроид IG-88 решил да изпълни плана и да вдигне на въстание дроидите Мечис III.  За тази цел IG-88 внедрил мозъка си във втората Звезда на смъртта (бронирана бойна станция). Мозъкът на IG-88 щял да поеме контрола над компютрите на Звездата на смъртта. След това мозъка на дроида ще излъчи сигнала и дроидите Мечис III ще въстанат. Тези планове пропаднали защото Звездата на смъртта е взривена преди мозъка на IG-88 да поеме контрола над компютрите на станцията.

Мозъка на IG-88 е унищожен, но тялото му останало. То било снабдено с нов мозък и е активирано. Знае се, че тялото на IG-88 служи за охрана на Барпотомоус Дребл и Тико Тул.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.