RSS

Таге

Генерал Таге е висш военачалник в имперската армия. Благодарение на своите връзки Таге се присъединил към проекта за изграждането на бронирана бойна станция известна като Звездата на смъртта. Генералът се намира на борда на Звездата на смъртта заедно с Великия моф Таркин. Таге обаче презира действията на Таркин и методите на Дарт Вейдър. Генералът е привърженик на философията за техническа мощ. Той е великолепен тактик, но не вярва в Силата. Когато Вейдър казал, че способността да се унищожи една планета е нещо нищожно в сравнение със Силата, Таге се присмял на Дарт. За да покаже мощта на Силата, Вейдър от разстояние започнал да души генерала. Великия моф Таркин наредил на Дарт да спре. Вейдър се подчинил. Таге загинал когато бунтовниците унищожили първата Звезда на смъртта.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.