RSS

Териналд Скрийд

Териналд Скрийд завършил военната академия на планетата Карида. Той служи на Старата република. Териналд е поддръжник на канцлер Палпатин. Скрийд иска създаване на армия на Старата република. Териналд мисли, че трябва да се нанесе удар на сепаратистите. Когато избухнали Войните на клонингите, Скрийд решил, че е дошло времето Старата република да се очисти от корупцията.

Когато Палпатин обявил Галактическата империя, Териналд е адмирал. Скрийд е един от първите офицери, които с голяма охота подкрепили Новия ред. Териналд служи по границите на Империята. Той заповядал да се построи дроида Големия Хийп. Дроида е направен на планетата Биту. След това Скрийд отишъл на планетата Рун.

Губернатор Кунг (управител на почти цялата планета Рун) иска да сключи съюз с Империята. Териналд не е впечатлен от Кунг. Скрийд знае, че на Рун има легендарно съкровище от рунски камъни. Камъните в това съкровище са с форма на юмрук и съдържат огромно количество информация. Териналд се надява да открие съкровището. Скрийд наблюдава действията на губернатора.

Междувременно търговеца Мунго Боабаб открил легендарното съкровище. Тогава Скрийд обявил, че Рун минава под властта на Империята. Разярен от това развитие на събитията Кунг стрелял с пробиващ лазер. Лазерният лъч ударил рунските камъни и те потънали в лавата на един вулкан. Така са унищожени камъните, които съдържат безценна информация. Териналд не могъл да вземе съкровището.

Скрийд обаче продължил да служи в имперската флота. След смъртта на император Палпатин, Териналд е един от многото военачалници, които се борят за контрол над Империята. По време на тези борби Скрийд е убит от военачалника Зсиндж.

Териналд е висок човек със сурови и остри черти. Той има електронно око.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.