RSS

Аурен Йом

Аурен Йом е петнадесет годишно момиче. Аурен живее в Умбу (провинция на планетата Рун). Бащата на Йом се казва Нилз. Майката на Аурен се нарича Бола. Йом е отлична атлетка. Тя е носител на златен медал от руунските колониални игри.

Състезанието, в което Аурен спечелила се нарича драйнсуийпър. Йом има двама съотборници. Това са Гий Лонг и дроида Бикс. Руунските колониални игри имат голямо политическо значение. На тях управителя на провинция Таунтум се опитал да уплаши управителя на провинция Умбу. Безскрупулният губернатор Кунг (управителя на Таунтум) се опитал да спечели игрите с измама. Кунг отровил Гий Лонг и Бикс. Саботажът срещу отбора на Аурен обаче не успял. Мунго Боабаб и Трипио заменили отровените състезатели. Представителите на провинция Умбу победили в състезанието.

След руунските колониални игри Кунг разпръснал микроба руз в Умбу. Микробът причинява смъртоносна болест. Кунг обаче също се разболял от руз. Бола се заразила от микроба. Нилз извикал доктор. Докторът успял да излекува Бола. Кунг умрял от болестта, която руз причинява.

Аурен е млада жена. Йом има черна коса и тъмна кожа. Тя е с атлетично телосложение. Аурен се влюбила в Мунго Боабаб.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.