RSS

Джин Обах

Джин Обах е заместник на пирата Гир Кибо Рен-Ча. Силите на Мон Йулпа заловили Гир. Тогава Обах отишъл и освободил Рен-Ча. Стражите на Мон обаче хванали Джин. Гир заловил принцеса Герин. Рен-Ча поискал да пуснат Обах. Гир казал, че ако освободят Джин, то Рен-Ча ще пусне Герин. Срещата се провела и размяната станала. Малко след това силите на Йулпа и лорд Тода (бащата на Герин) заловили всички пирати.

Обах е тромав. Той е висок над два метра. Джин има червена коса и халка на носа. Обах носи части от броня на щурмовак.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.