RSS

Джесика Мейд

Джесика Мейд е капитан на товарен кораб. Тя обича пътешествията. Корабът на Мейд се казва „Старите железни панталони”

Един ден Джесика кацнала на планетата Тине’с Хорки. Мейд се отбила в кафенето Дудник. Там тя наблюдавала сбиване между охраната на кафенето и млад миньор на име Джан Тош. Джесика помогнала на Тош в боя.

По-късно Джан потърсил транспорт до планетата Тамуз-ан. Мейд се съгласила да го закара до там. Освен Тош до Тамуз-ан отишъл и принц Мон Йулпа. Принцът е законен владетел на Тамуз-ан.  Така Джесика помогнала на Мон да си възвърне престола. Йулпа е доволен от помощта на Мейд. За благодарност Мон подарил на Джесика нов кораб.

Мейд започнала да превозва товари от Тамуз-ан. По време на едно пътуване нейния кораб е нападнат от пирата Гир Кибо Рен-Ча. Гир харесал Джесика. Пиратът затворил Мейд в крепостта си. Крепостта на Рен-Ча се намира на един остров на планетата Тарнунга. По-късно Джесика е освободена от Джан.

Известно време Мейд съветва Мон. След това тя продължила търговската си дейност. Джесика има тъмна кожа и къса черна коса. Мейд е облечена в сив костюм.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.