RSS

Блек Хоу

Блек Хоу е таен агент на император Палпатин. Хоу анализира различните данни, които получава. От данните Блек извлича полезна информация за Империята. Хоу има на разположение един звезден разрушител с неговия екипаж и изтребителите му. Когато Блек командва разрушителя щурмоваците на борда на кораба са облечени в черни брони. Броните са модифицирани и полимера, от който са изработени увеличавал възможностите на щурмоваците да не бъдат засечени. По време на Галактическата гражданска война Хоу изчезнал. Войските, които той командвал са прехвърлени в други имперски части. След битката на Ендор, някои от щурмоваците, които Блек командвал преминали в частната армия на Карнор Джакс.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.