RSS

Стас Али

Стас Али има студени сини очи. Нейната люлееща се шапка  подчертава родствената връзка с майсторката джедай Ади Галиа. В рода на Али има няколко рицари и майстори джедаи. Галиа е братовчедка на Стас. Али носи традиционното облекло на нейната планета.

По времето на кризата със сепаратистите (която разтърсила Старата република) Стас е осведомена за бомбастичните изказвания на канцлер Палпатин (лидер на Старата република).

Когато започнали Войните на клонингите Али е рицарка джедай. По време на Войните на клонингите Стас станала много добра в битките. Тя е провъзгласена за майсторка джедай и станала член на джедайския съвет. Али постигнала разпадането на картела Лоджрак Шрагс (картела произвежда сол на планетата Кона). Стас се концентрирала в лечението и станала част от кръга на джедайските лечители.

Али се намира на Корускант, когато сепаратистките сили атакували планетата. Стас работи с майсторката джедай Шаак Ти. Те трябва да осигурят защитата на канцлера. Али се провалила защото генерал Гривиъс (командващ сепаратистките сили) отвлякъл Палпатин.

След превземането на Салюками, Стас води военни части за прочистването на планетата от сепаратистките сили. Докато Али патрулира със своя спидер и войници клонинги се получила заповед шестдесет и шест. Заповедта идентифицира джедаите като предатели. Клонингите открили огън и ударили спидера на Стас. Спидерът експлодирал и експлозията убила Али.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.