RSS

Мон Мотма

Кратки данни: Мон Мотма е сенатор от Старата република. Мон заедно с още няколко сенатори искала да отнеме извънредните пълномощия на канцлер Палпатин (лидер на Старата република). След като това се провалило Мотма организирала въоръжена съпротива срещу Галактическата империя. Мон станала лидер на Бунтовническия съюз. Тя водела със здрава ръка, достойнство, мъдрост и вдъхновение. След смъртта на император Палпатин, Мотма е избрана за президент на Новата република. Мон заема този пост няколко години.

Основни сведения: Мотма е родена в 30г. пр.Имп. на планетата Чандрила. Мон е призвана да бъде политик. Бащата на Мотма е господар генерал, а нейната майка е губернатор на Чандрила. Когато пораснала достатъчно Мон е избрана за сенаторка.

В последните години на Старата република, Мотма е от групата на лоялистите в сената. Мон е една от първите, които се опасяват от политиката на канцлер Палпатин. По време на Войните на клонингите, Палпатин създал система от губернатори. Губернаторите докладват директно на канцлера. Мотма осъзнала, че сената бързо губи последното си политическо влияние.

Тя работи заедно със сенатор Бейл Органа от планетата Алдераан. Двамата организирали среща със сенатори, които имат сходни идеи и виждат нарушаването на закона. Първоначално избраните сенатори са: Чи Икуей, Тер Танил, Падме Амидала, Бана Брему, Гидиън Дану и Фанг Зар. Мотма и Органа съставили ядрото на назряващия бунт. Малко след срещата Палпатин се обявил за император.

След провъзгласяването на Империята, Мон и Бейл продължават да бъдат сенатори. В имперския сенат Мотма и Органа често са един срещу друг. Идеализмът на Мон се сблъсквал с реализмът и цинизмът на Бейл. Всичко това е само за маскировка. Всъщност Органа и Мотма се съвещават в къщата Кантам. Там двамата изграждат структурите на бъдещия Бунтовническия съюз. Мон организирала бойни групи (клетки на съпротивата срещу Империята). Всяка една от тези клетки не знае за другата. В същото време Бейл тайно изпраща доставки на бунтовниците. Когато императорът решил да арестува Мотма, Органа я информирал. Тя успяла да избяга от имперската полиция. След това Мотма минала в нелегалност.

Мон започнала да обединява различните бойни групи. Борбата срещу Империята се изострила.            Истинското раждане на Съюза за възстановяване на Републиката (официалното наименование на Бунтовническия съюз) било подписването на Корелианскиа договор. Договорът бил подписан от Мотма, Гарм Бел Иблис и Бейл Органа. Според договора трите основни бунтовнически групи се заклели да образуват Съюза на бунтовниците (другото име на Бунтовническия съюз). Заради своята харизма Мон е избрана за върховен лидер. Гарм Бел Иблис има опасения, че Мотма иска да свали Палпатин, за да заеме неговото място. След смъртта на Бейл, Гарм напуснал Бунтовническия съюз. Мон осъзнала, че разцеплението сред бунтовниците ще доведе до безкрайни спорове и хаос. За да избегне това Мотма иска да има силна власт. Въпреки огромната си власт на всеки две години членовете на Бунтовническия съюз могат да гласуват преизбирането на Мон. Водачеството на Мотма никога не било поставяно под съмнение.

Щом Съюза на бунтовниците укрепнал Мон написала декларация на бунта. Този документ е адресиран до императора. В декларацията бунтовниците подвеждат Палпатин под отговорност за много престъпления. Документа служи като имперска пропаганда, че бунтовниците са терористи. Като резултат от декларацията много планети решили да се присъединят към Бунтовническия съюз. Мотма прекарала следващите седем години като бяга от имперските сили. През тези години Мон се свързала с много и различни бойни групи. Тя поддържа разнообразието на бунтовническите сили. Животът на Мотма е заплашван не само от имперските агенти, но и от възможността някой от бунтовниците да предаде Мон на Империята. По времето на Галактическата гражданска война, Мотма е и върховен главнокомандващ на бунтовническите сили. По това време Мон е най-издирвания човек в Империята.

След победата на Ендор, Мотма се изправила пред предизвикателството да трансформира военизирания Бунтовнически съюз в гражданско правителство. Мон организирала галактически конгрес и серия от дипломатически срещи, за да укрепне Новата република (трансформирания Бунтовнически съюз). Мон помогнала в преодоляването на много вътрешни конфликти в Новата република.

Мотма има голямо желание да подпише мир с Империята. Заради това Мон приела имперския посланик Фърган. Фърган е от планетата Карида. Той обаче не иска мир, а тайно заразил Мотма. Фърган вкарал в тялото на Мон наноунищожители (изкуствено създадени вируси). Вирусите разграждат клетките на Мотма една по една. Мон бавно умира докато лекарите на Новата република са безпомощни да я спасят. Лежейки тежко болна Мотма предала поста си на Лея Органа Соло.

Килгал (рицарка джедай от планетата Мон Каламари) изчистила тялото на Мон от вирусите. Скоро Мотма се завърнала в политическия живот и станала заместничка на Лея. Години след като бил подписан мирът между Новата република и Империята, Мотма умряла от естествена смърт.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.