RSS

Даакман Барек

Даакман Барек е роден във високо академичните среди на планетата Мрлст. Майката на Даакман дала негова кръв за изследване на джедайския съвет с надеждата, че нейният син ще бъде джедай. Надеждите на жената се оправдали и Барек се оказал силен джедай. Той бързо се издигнал в джедайската йерархия. Когато е на около тридесет години Даакман е майстор джедай и е обучил първия си ученик.

Когато започнали Войните на клонингите Барек и неговия втори ученик (Ша’а Ги) са във външните светове, за да се борят с пирати. Даакман е извикан на планетата Джионозис. На този свят е убит първия ученик на Барек. След това Даакман се отдал напълно на желанието си за битка. Барек с радост приел ранга генерал в новата армия на Старата република.

Даакман и младия Ги събират информация, за да унищожат фабрика за дроиди на планетата Хипори. Джедайския съвет изпратил армия под ръководството на джедаите Шаак Ти и Ки-Ади-Мунди. Понеже Барек има най-много информация за този свят той трябвало да осигури периметъра докато дойде подкреплението.

Хипорската кампания бързо се превърнала в пълна катастрофа. Орбиталните мини разрушили почти всички транспортни кораби. Част от корабите се разбили във вражеска територия. Хиляди дроиди тръгнали, за да унищожат оцелелите от катастрофата. Много от войниците клонинги загинали при катастрофата. Оцелелите клонинги се бият срещу армията от дроиди. Джедаите били обкръжени и ситуацията се влошила.

Дроидите на Хипори се командват от генерал Гривиъс. Той лично води битката, за да избие джедаите. По време на дуел Гривиъс убил Даакман.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.