RSS

Пакси Сило

Пакси Сило е дете на фермери. Той е роден на планетата Дантуин. Неговите родители (Григън и Таша) имат голяма ферма. Продукцията от фермата те изнасят и на други планети. Пакси запълва свободното си време като чете, слуша и гледа за героични приключения на далечни светове. Сило е чул истории за рицарите джедаи, които участват във Войните на клонингите.

Когато Пакси е на девет години сепаратистите решили да завладеят Дантуин. Майстор джедай Мейс Уинду заедно с армия от клонинги отишъл да спре сепаратистките сили. Сило видял как Уинду и батальон клонинги победили една сепаратистка армия. Пакси наблюдавал как Мейс унищожил сеизмичен танк.

След това не се знае какво е станало с Пакси. По времето на Империята фермата на Сило е изоставена. Въпреки провъзгласяването на Новия ред из Холонет има записи за подвизите на Уинду на Дантуин. Имперското бюро за сигурност направило всичко възможно, за да унищожи тези записи. Въпреки неговите усилия част от записите оцелели. На записите освен Мейс присъства и Пакси Сило.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.