RSS

Йадле

Йадле е родена в 490г. пр.Имп. За нейния живот са разказвани много легенди. Знае се за нейния бивш учител Полвин Кът. Той я държал затворена повече от сто години на планетата Коба. Малцина знаят кои истории разказвани за живота на Йадле са истина и кои легенда.

Йадле е обучила много джедаи. Един от тях е майстор джедай Опо Ранцисис. Последният ученик на Йадле е Емпатоджейос Бранд. Йадле не е майсторка на меча. Тя ръководи събранието на библиотекарите в джедайския храм. Знанието дало на Йадле способности непонятни за другите джедаи. Едно от тези забравени умения е техниката морихро. Морихро е техника, която забавя стареенето на тялото. Когато не е на планетата Корускант Йадле се намира на планетата Кампарас. В Кампарас има център за обучаване на джедаи. Там Йадле преподава важни уроци на новите джедаи. В 13г. пр.Имп. Йадле е  майсторка джедай и член на джедайския съвет. Тя е от расата на майстор джедай Йода. Йадле присъства когато Куай-Гон Джин представил Анакин Скайуокър пред съвета на джедаите.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.