RSS

Лорд Аргалон

Лорд Аргалон е от планетата Арканиа. Той ръководи компанията Адаскорп по време на Мандалорианските войни. Аргалон наследил титлата от своя дядо (лорд Алгорон) и своя баща (лорд Алок). Аргалон търси Горман Вандрайк. Горман е инженер, който работил в Адаскорп. Вандрайк напуснал компанията защото разбрал, че неговите изобретения ще се използват за зли цели. Горман приел псевдонима Лагерника и живее като беглец. Междувременно Адасна довършил оръжието направено от Вандрайк. Оръжието предизвиква биологични мутации. Адасна решил да използва оръжието. То обаче избухнало.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.