RSS

Холограма

Холограмата е пространствено и триизмерно изображение. Холограмата може да бъде проектирана в реално време. Това най-често става по холонет.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.