RSS

Турболазерно оръдие

Кратки данни: Турболазерните оръдия всъщност са две лазерни оръдия поставени върху кула. Те са големи и имат страшна огнева мощ. Турболазерни оръдия са разположени на големи космически кораби, космически станции и военни инсталации. Турболазерните оръдия се използват и за защита на планети. Изстрел от турболазерно оръдие лесно пробива бронирания корпус на космически кораб. Турболазерните оръдия се въртят бавно. Това позволява на изтребителите да избягват техните изстрели. Всяко турболазерно оръдие има системи за охлаждане.

Основни сведения: Всеки голям космически кораб има турболазерни оръдия. С такива оръдия са въоръжени бойните кораби на Търговската Федерация. Един имперски звезден разрушител има шестдесет турболазерни оръдия. Турболазерното оръдие има компютърни системи за стрелба. Те отговарят за прицелването и стрелбата. При турболазерното оръдие лазерният лъч се комбинира с бластерен газ. Вследствие на тази комбинация се изстрелва мощен лазерен изстрел. Изстрелът от турболазерното оръдие е три пъти по-мощен и има три пъти по-голям обсег от изстрела на лазерно оръдие. Турболазерното оръдие обаче стреля по-бавно от лазерното.  Турболазерните оръдия от големите космически кораби могат да стрелят и да разрушат сгради по повърхността на планета.

Енергийният поток към турболазерното оръдие трябва да се регулира внимателно. Ако енергийният поток стане повече оръдието може да експлодира. За да не прегрее турболазерното оръдие има три охлаждащи системи. Кулата, на която е турболазерното оръдие е силно бронирана. Всички стени на кулата са от стомана. Стоманата е дебела един метър.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.