RSS

Термален детонатор

Кратки данни: Термалният детонатор е малка метална сфера. В нея има взривна субстанция известна като барадиум. Термалния детонатор има таймер за време. Когато времето изтече термалния детонатор гръмва. На-често използвания модел термален детонатор унищожава всичко в радиус от двадесет метра.

Основни сведения: Има различни модели термални детонатори. Военните термални детонатори имат малко барадиум. Когато се взриви такъв детонатор той унищожава всичко в радиус от пет метра. Имперските щурмоваци имат такива детонатори в своите колани.

Един от най-мощните и най-често използвани термални детонатори е произведен от Мер-Сон. Принцеса Лея Органа използвала такъв детонатор, за да заплаши Джаба Хътянина. Този термален детонатор унищожава всичко в радиус от двадесет метра. Има и друг вид термални детонатори. Те унищожават всичко в радиус от сто метра.

Термалните детонатори са под строг контрол. Въпреки това термални детонатори се намират на черния пазар. Обикновено детонаторите се използват срещу живата сила на врага. Понякога термалните детонатори служат и за унищожаване на сгради.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.