RSS

Суперлазер

Кратки данни: Суперлазера изстрелва гигантски лазерен лъч. Лъчът може да унищожи планета. Със суперлазер са въоръжени двете Звезди на смъртта. Суперлазерът от първата Звезда на смъртта (бронирана бойна станция) унищожил планетата Алдераан. След такъв изстрел на суперлазера са му нужни двадесет и четири часа, за да се зареди. Едва тогава суперлазера може да стреля повторно. Суперлазерът на втората Звезда на смъртта е по-мощен, с подобрено захранване и е по-точен. Той може да стреля повторно след няколко минути.

Основни сведения: Суперлазера е едно от най-страшните оръжия използвани от Империята. Суперлазерът се състои от осем гигантски турболазерни оръдия. Тези оръдия имат по-мощни енергийни кристали. Гигантските турболазерни оръдия са разположени в горното полукълбо на бойната станция. Изстрелите на оръдията се обединяват от централна леща. Лещата е направена от по-голям кристал. Вследствие на това обединение се получава гигантски лазерен лъч. Този лъч е по-мощен от изстрелите на половината имперска флота. Лъчът може да унищожи планета. Всяко от осемтте гигантски турболазерни оръдия се обслужва от четиринадесет души артилеристи. Общо артилеристите, които се грижат за суперлазера са сто шестдесет и осем. За суперлазера има четири резервни кристала. Ако възникне повреда те могат да бъдат сложени за няколко минути. Енергия суперлазера взима от главния реактор на бойната станция. Една четвърт от Звездата на смъртта е заета от суперлазера.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.