RSS

Ракетомет Е-60R

Ракетометът Е-60R е създаден да поразява бронираната техника на врага. Това оръжие е измислено от учени на Техно съюза. Ракетометът Е-60R се произвежда във фабриката Бойни Автомати Бактоид. Оръжието е леко и може да се носи от боен дроид. Ракетометът Е-60R има оптичен мерник. Така бойните дроиди отдалеч могат да видят приближаването на враговете. Дроидите поразили много бронирани машини от републиканската армия. Бойните дроиди дори унищожили ниско летящи кораби от армията на Старата република.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.