RSS

Пръчка (тояга)

Кратки данни: Пръчката е традиционно оръжие на пясъчните хора. Тоягата е къса. Тя може да се носи с една ръка. Обикновено на единия си край пръчката има метален шип. Понякога пясъчните хора правят метални шипове и в двата края на тоягата. С пръчката пясъчните хора бодат и удрят. Когато атакуват джаваси или хора, пясъчните хора са въоръжени с тояги. Освен като оръжие пръчките се използват за очертаването на границите на отделните племена. Тоягите се използват и като бастуни. Пясъчните хора потапят остриетата на пръчките в отрова. Така тоягите стават смъртоносни.

Основни сведения: Пръчките са оръжие използвано от пясъчните хора. Пясъчните хора правят тоягите си от метала на падналите космически кораби. Обикновено пръчката има шип в единия си край. Други тояги имат острие вместо шип. Другия край на пръчката обикновено завършва с топка. Пясъчните хора (в зависимост от вида на тоягата) мушкат, секат и удрят хищниците или враговете. Топката на тоягата е доста тежка. Когато пясъчния човек удари с тази топка той може да доведе до безсъзнание врага си. Топката може да повреди дроид или превозно средство. Пясъчните хора се бият помежду си с пръчки. Тоягите са използвани и като инструменти. Люк Скайуокър бил ударен с пръчка от пясъчен човек.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.