RSS

Оръдие срещу наземна техника

Кратки данни: Оръдието се използва за поразяване на наземна техника. По време на битката на Хот бунтовниците имат няколко такива оръдия. Оръдието има обсег на действие десет километра. Най-оптимално оръдието стреля на два километра. За да действа то се нуждае от четирима души персонал. Оръдието стреля бавно. Тези оръдия се оказали безполезни срещу имперските канонерки АТ-АТ.

Основни сведения: Първите оръдия срещу наземна техника били направени по време на Войните на клонингите. Такива оръдия има разположени във военни инсталации, космически станции и други съоръжения. Най-известно е оръдието Atgar 1.4 FD. Оръдието може да повреди или унищожи танкове и канонерки АТ-ST. То изстрелва мощен енергиен лъч. Лъчът може да лети на разстояние десет километра. Най-ефективен лъча е на разстояние два километра. Оръдието е сложено върху платформа. То може да се върти на триста и шестдесет градуса. Оръдието има лека броня.

Батерията на това оръдие има енергия за осем изстрела. Оръдието има шестнадесет микромаршрутизатори. Те захранват с енергия главния конвертор на оръдието. Ако един маршрутизатор се повреди оръдието не може да стреля. То дава един изстрел на всеки десет секунди. За да работи ефективно оръдието се нуждае от четири души персонал. Всички, които обслужват оръдието могат да бъдат убити от вражеския огън. Бунтовниците използват такива оръдия по време на Галактическата гражданска война. Оръдия от този тип има в битката на Хот. Те обаче не могли да спрат имперските канонерки АТ-АТ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.