RSS

Лазерно оръдие

Кратки данни: Лазерното оръдие е най-често срещаното оръжие. Лазерни оръдия имат сухопътни транспортни средства, космически кораби и изтребители. Повечето лазерни оръдия имат прицелващи компютри. Лазерното оръдие има модерна охладителна система. Тя предпазва оръдието от прегряване.

Основни сведения: Лазерни оръдия има на всички космически кораби в Галактиката. Лазерното оръдие стреля на същия принцип както стреля бластерната пушка. Изстрелът от лазерното оръдие обаче е много по-мощен. Лазерното оръдие черпи енергия от собствен генератор. Лазерните оръдия на космически кораб взимат енергия от главния реактор на кораба. Газът необходим за изстрелите се намира в много студена и бронирана камера. Освен това в лазерното оръдие има енергиен кристал. Много лазерни оръдия имат дълги цеви. Цевите са с вътрешни намотки. Тези намотки увеличават обсега на оръдието.

Ефективността на лазерното оръдие зависи от производителя, мощността на енергийния източник и от опитността на артилеристите. Лазерните оръдия са леки и стрелят много бързо. Лазерното оръдие е много ефикасно срещу изтребители, транспортни средства и живата сила на врага. Все пак изстрелите на лазерните оръдия нямат ефект срещу мощните дефлекторни щитове. Лазерното оръдие е евтино. Заради това то се среща и на много превозни средства.

Повечето лазерни оръдия имат прицелващи компютри. Въпреки това някои артилеристи предпочитат да се прицелват сами.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.