RSS

Лазерен (светлинен) меч

Кратки данни: Светлинния меч има лазерно острие. Лазерният меч е елегантно оръжие, което се използва от джедаи и сити. Острието на светлинния меч може да пробие или пререже почти всичко. Освен това острието отбива лазерни или бластерни изстрели. Направата на лазерен меч е част от джедайското обучение. Джедая или сита определят колко дълго и ярко да бъде острието на светлинния меч. Острието се получава от един или няколко кристала. Тези кристали са разположени в дръжката на лазерния меч. Цветът на острието зависи от цвета на кристала. Най-често се срещат мечове със сини и зелени остриета.

Основни сведения: Преди да бъде провъзгласен за рицар джедай, падуанът трябва да си направи светлинен меч. Необученият джедай може да направи меча си за месец. Обученият джедай ще направи лазерен меч за няколко дни. Светлинния меч има прост дизайн. Дръжката на меча е дълга от двадесет и четири до тридесет сантиметра. В дръжката има енергийна клетка и от един до три многообразни адегански или илумски кристали. Клетката се изтощава само когато лазерния меч реже или пробива. Кристалите фокусират енергията на енергийната клетка. Когато мечът се включи тази енергия излиза във формата на лъч. Лъчът обикновено е дълъг един метър. Когато лазерния меч е включен от енергията острието жужи. В светлинен меч, който има един кристал не може да се променя дължината на острието. Ако лазерния меч има три кристала на него може да се променя дължината на острието. Тази дължина се променя от регулатор. Регулаторът е разположен от външната страна на дръжката. На дръжката има и копче за включване и изключване на светлинния меч.

Първоначално лазерните мечове се правели на планетата Осус. Причината за това е, че там имало най-много адегански кристали. Тези кристали са най-добрите за направата на светлинни мечове. Ранните лазерни мечове нямали енергийна клетка. Захранването на един такъв меч било в колан, който джедая носел на кръста си. Светлинния меч и захранването били свързани с кабел. Когато технологиите се развили захранването (енергийната клетка) било поставено направо в дръжката на лазерния меч.

За да направят своите мечове ситите използват синтетични (изкуствени и създадени по химичен начин) кристали. Ситите концентрират своята омраза и увеличават силата на химически създадените кристали.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.