RSS

Лазерна кула

Кратки данни: Лазерната кула обикновено има четири лазерни оръдия. Кулата може да се върти. Лазерните оръдия в кулата могат да стрелят едновременно, по двойки или в каквато комбинация пожелае артилериста. Лазерните оръдия разположени в кулата имат прицелващи компютри. Лазерните кули обикновено се поставят на космическите кораби. Корабът „Хилядолетния сокол” има две такива кули.

Основни сведения: Лазерната кула черпи енергия от главния реактор на кораба. Кулата има по-голяма камера за газ и по-големи енергийни кристали. Лазерната кула е с компресори за охлаждащата система. Това позволява на лазерните оръдия да не прегреят. Изстрелите от лазерна кула могат да пробият по-слабите дефлекторни щитове.

Лазерните кули на „Хилядолетния сокол” са модел AG-2G. Те са поставени от Ландо Калризиян и модифицирани от Хан Соло.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.