RSS

Йонно оръдие v-150

Кратки данни: Йонното оръдие изстрелва йонни изстрели. Такъв изстрел изважда за известно време от строя компютърните системи, щитовете и оръжията на космическите кораби. Йонни оръдия се използват когато трябва да се плени вражески кораб. Такива оръдия има на големите кораби и космически станции. Най-известното йонно оръдие е v-150. То е създадено от корабостроителниците Куат Драйв (KDY).  Оръдие v-150 има в бунтовническата база „Ехо”.

Основни сведения: Най-скъпите йонни оръдия са v-150. Тези оръдия се използват за защита на планети. V-150 се сглобява за няколко часа. Оръдието е защитено от сфера. То обикновено се намира на повърхността на планетата. Енергията на v-150 идва от масивен реактор. Реакторът е разположен на четиридесет метра под оръдието. Изстрелът от v-150 може да извади от строя големи кораби, които летят в орбитата на планетата. Оръдието може да се върти. За да действа ефективно v-150 се нуждае от двадесет и седем души персонал. Едно такова оръдие защитава няколко стотин квадратни километра. V-150 стреля през шест секунди. Бунтовниците имат едно такова оръдие в базата „Ехо” на планетата Хот. Когато имперските сили нападнали планетата йонното оръдие извадило от строя един имперски звезден разрушител. Благодарение на това бунтовническите транспортни кораби се измъкнали от Хот.

Освен оръдието v-150 има и други йонни оръдия. Те са разположени на големи космически кораби или космически станции. Имперският звезден разрушител има шестдесет йонни оръдия, монкаламарианския крайцер също има йонни оръдия. Първата Звезда на смъртта има две хиляди и петстотин йонни оръдия. Йонните оръдия се използват за пленяване на вражески кораби.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.