RSS

Гунгански катапулт

Катапултът е едно от оръжията, които гунганите използват. Той е направен от кости на умрели животни. Кожени ремъци се използват за задвижване на катапулта. Той изстрелва топки от „лепкаво вещество”. Катапултът е дърпан от фалумпасет.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.