RSS

Бластерен пистолет

Кратки данни: Бластерния пистолет изстрелва смъртоносна енергия. Има най-различни модели бластерни пистолети. Всеки един от тях може да убива. Изстрел от тежкия бластерен пистолет DL-44 (използван от Хан Соло) може да пробие корпуса дори на някои превозни средства. Повечето бластерни пистолети имат две основни настройки. Едната настройка е за зашеметяване другата е за убиване. Всички бластерни пистолети имат източник на енергия. Това е презареждаща се батерия.

Основни сведения: Бластерните пистолети се различават по размер, форма и спецификация. Все пак всички бластерни пистолети имат няколко еднакви неща. Едно от тях е, че всички използват газ. Газът служи за произвеждане на видим изстрел. Изстрелът може да причини големи материални щети и да убие живо създание. Всички бластерни пистолети имат батерия. Когато батерията се изтощи тя може да бъде презаредена от преносим генератор.

Разликите между бластерните пистолети обикновено са в обсега на изстрела и броят на изстрелите. Обикновено бластерния пистолет стреля през десет секунди. Обсегът на стрелба е около двадесет и пет метра.

Стандартен бластерен пистолет е BlasTech DH-17. Накратко пистолетът се нарича DH-17. Той е масово използван от бунтовниците. Газовата камера на този пистолет има газ за петстотин изстрела. Батерията на DH-17 може да произведе сто изстрела. Освен това пистолета има настройка за зашеметяване и убиване. DH-17 може да зашемети човек за десет минути. Смъртоносния изстрел пробива броня на щурмовак. Освен това изстрел от този пистолет може да пробие корпуса на някои превозни средства. DH-17 е полуавтоматичен пистолет. Пистолетът може да стреля и в автоматичен режим. В този режим обаче захранването свършва за по-малко от двадесет секунди и пистолета прегрява.

Друг вид е тежкия бластерен пистолет BlasTech DL-44 (наричан за по-кратко DL-44). Този пистолет е използван от Хан Соло. Изстрел от DL-44 лесно пробива броня на щурмовак. Освен това изстрел от такъв пистолет може да пробие корпуса на някои превозни средства. С DL-44 се стреля лесно и удобно. Той е лек и точен. Един изстрел има обсег от петдесет метра. Поразяващата сила на изстрела обаче е до двадесет и пет метра. DL-44 изисква много енергия. Той може да произведе двадесет и пет изстрела. Заради това тези, които стрелят с такъв пистолет си носят по дузина батерии. DL-44 има специална дръжка. Тя вибрира на всеки пет изстрела.

Най-слабите бластерни пистолети са спортните бластери. Те обикновено се използват за самозащита. Има и други модели бластерни пистолети. Те лесно могат да бъдат скрити в дрехите.

След провъзгласяването на Галактическата империя излязъл нов закон. Според закона само военни и полицаи имат право да носят бластерни пистолети. Законът обаче не се спазва. Такъв закон издала и Новата република. Той също не се спазва.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.