RSS

Антипехотна мина

Антипехотни мини се използват от древни времена. Мините са евтини. Те не изискват поддръжка и е трудно да бъдат обезвредени. Основен недостатък на антипехотните мини е бил в това, че те не различават приятел от враг. Веднъж задействана мината експлодира и унищожава всеки независимо дали той е приятелски и вражески войник. Сега мините са снабдени със сензори и различават приятелите от враговете. Мините са малки и за да са ефективни трябва да бъдат поставени в огромни количества. Антипехотната мина съдържа експлозив и детонатор. Когато сензора за близост се задейства детонатора взривява мината.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.