RSS

Мародери

Мародерите са хуманоиди високи два метра. Те са местно население на планетата Саниаса. Мародерите имат маймуноподобни лица, сиво-зелена кожа и четири ръце. Мародерите нямат носове и са облечени в дрипи. Мародерите са въоръжени с бластерни пистолети и пушки. Освен това мародерите имат саби ножове и копия.

Космически кораб с мародери се разбил на луната Ендор. Мародерите построили замък. В него управлява крал Терак. След много години мародерите заловили Салак. Той казал, че неговия космически кораб е скрит в горите на Ендор. Мародерите тръгнали да търсят кораба. Така те случайно се натъкнали на космическия кораб на семейство Тоуани. Мародерите избили всички членове на семейството без Синдел. От кораба мародерите взели енергиен кристал.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.