RSS

Кауеи

Кауеите са покрити с козина хуманоиди. Те са местно население на планетата Сиркарпъс V (Мимбан). Кауеите живеят под повърхността на планетата. Те са двукраки и имат малки очи с големи клепачи. Кауеите виждат в тъмното. Те имат по-силни аминокиселини. Благодарение на тях кауеите ядат сурово месо, лишеи и гъби, които могат да отровят човек.

Обикновено едно племе на кауеите се ръководи от трима вождове. Ако има да се решават важни въпроси кауеите се обръщат към своя бог Кану.

Кауеите живеят в големи подземни градове. Когато Люк Скайуокър и Лея Органа катастрофирали на Мимбан те срещнали кауеи. Люк и Лея открили подземен град, в който живеят двеста кауеи.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.