RSS

Уукита

Кратки данни: Уукитата са хуманоиди. Те са местните жители на планетата Кашиуук. Уукитата са покрити с козина. Те са много силни, доверчиви, умни и верни. Уукитата са възпитани в култ към храбростта и честта. Уукитата са миролюбиви, но са великолепни войни. Имперските сили окупирали Кашиуук и поробили много уукита. Най-известното ууки е Чубака.

Основни сведения: Кашиуук е планета покрита с гори. Уукитата построили своите домове върху дърветата урошур. Голяма част от градовете на уукитата също са разположени на дърветата урошур. Уукитата са високи около два метра. Те много бързо регенерират. Уукито може за няколко дни да се възстанови от сериозни рани. То има остри нокти. Ноктите обаче се използват само за катерене по дърветата. Уукитата са добри техници. Те могат да поправят почти всякакви машини. Освен това уукитата са чудесни пилоти на космически кораби. Езикът на уукитата се състои от сумтене, ревове, ръмжене, пищене и виене. Уукитата разбират другите езици, но могат да говорят само на своя език.

Уукитата имат дълбока връзка с природата. Те обичат родния си свят и уважават всички животни и растения. Някои уукита усещат Силата. Лубака (племенник на Чубака) е обучаван за джедай.

Най-важни за уукитата са морала, смелостта, състраданието и верността. Уукитата имат особена клетва за вярност наречена кръвен дълг. Според традицията ако някой спаси живота на ууки, това ууки има кръвен дълг към своя спасител. Според кръвния дълг уукито защитава този, който му е спасил живота. Като пример може да се посочи Чубака. Той има кръвен дълг към Хан Соло. Уукито много пъти е рискувало живота си, за да помогне на Хан.

Уукитата имат сложна родова структура. Тяхната религия отхвърля материализма. Най-важният обичай на уукитата е денят на живота. Тогава семействата на уукитата се събират и празнуват. Дори имперската окупация не прекратила този празник.

За уукитата е важно почетното семейство. В това семейство влизат най-близките приятели на уукито. В почетното семейство на Чубака влизат Хан Соло, Лея Органа, Джейна Соло, Джейсън Соло, Анакин Соло и Люк Скайуокър.

Уукитата имат свой сенатор в сената на Старата република. Когато се появило движението на сепаратистите уукитата останали верни на Старата република. По време на Войните на клонингите сепаратистките сили нападнали Кашиуук. Армия от клонинги и майстор джедай Йода отишли да помогнат на уукитата. Под ръководството на Йода клонингите и уукитата разгромили сепаратистките сили. Малко след тази победа Старата република рухнала. На нейно място се появила Галактическата империя. Имперските сили окупирали Кашиуук. Те поробили много уукита.

След битката на Ендор имперските сили са прогонени от Кашиуук. Планетата се присъединила към Новата република.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.