RSS

Дурианци

Дурианците са местно население на планетата Дуро. Дурианецът има големи очи, тесни устни и няма нос. Дурианците са миролюбиви. Те са много добри работници. Дурианците са спокойни и мълчаливи. Понякога обаче дурианците са словоохотливи и разказват увлекателно. Те са авантюристи. Още преди създаването на Старата република дурианците пътешестват сред звездите. При тези пътешествия те открили много пътища през хиперпространството. Дурианците колонизирали планетата Като Неймодиа. С течение на времето жителите на Като Неймодиа много се променили. Така се появила расата на неймодианците.

В началото дурианците били управлявани от крал. По-късно кралската институция е премахната. Властта преминала в коалиция от междузвездни търговски фирми. Сега дурианците живеят в градове, които са в орбитата на техния роден свят. Повърхността на Дуро е превърната в ниви. Били построени много фабрики за преработка на храна. Фабриките осигуряват храна за градовете, които са в орбитата на Дуро. Когато обработваемите земи се разраснали изчезнали много диви животни. Освен орбитални градове около планетата има терминали и корабостроителници.

По-късно имперските сили окупирали Дуро. На планетата били направени много мини. Мините се намират до Долината на кралството. Те изхвърлили голямо количество отровни отпадъци. След битката на Ендор имперските сили са прогонени от Дуро. Планетата се присъединила към Новата република.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.