RSS

Куаренци

Куаренците са местни жители на планетата Мон Каламари. Те са с тюркоазени очи. Куаренците имат четири пипалца, които стърчат от техните челюсти. Средната продължителност на живота на куаренците е осемдесет години. Куаренецът без проблем може да се спусне на триста метра дълбочина. Той обаче бавно изплува към повърхността. Така тялото на куаренеца може да се приспособи към променящото се налягане. Когато излезе на повърхността куаренецът има нужда от време, за да се декомпресира. Куаренецът може да променя цвета на кожата си.

Куаренците живеят в дълбочините на океаните, които покриват Мон Каламари. Дълго време монкаламарианците (другата раса живееща на планетата) и куаренците нямали контакт помежду си. Когато монкаламарианците открили куаренците настъпили смут и объркване. Куаренците започнали да нападат монкаламарианците. Последните обаче са много по-развити от куаренците. Монкаламарианците всеки път побеждавали куаренците. След многогодишни битки куаренците били заплашени от изчезване.

Тогава монкаламарианците решили да проведат смел социален експеримент. В досегашните битки монкаламарианците били пленили около един милион куаренци. Монкаламарианците решили да цивилизоват пленените куаренци.

Най-напред монкаламарианците разделили децата на куаренците от техните родители. Монкаламарианците научили куаренските деца на математика, философия и други науки. След десет години тези деца били освободени. Както се очаквало тези куаренци нямали нищо общо с другите. Образованите куаренци почитали монкаламарианците. Знаещите куаренци гледали на своите предци като на примитивни диваци. За петнадесет години образованите куаренци застанали начело на куаренците. На двадесетата година от своето освобождаване знаещите куаренци сключили мир с монкаламарианците. Постепенно всички куаренци станали образовани. Сегашните куаренци нямат нищо общо с тези от миналото.

Въпреки промените мнозинството от куаренците предпочитат да живеят в дълбочините на океаните. Монкаламарианците обичат да живеят на повърхността на водата и по-близо до сушата. Куаренците са добри миньори. Те извадили ценни суровини и метали от дъната на океаните. В резултат на търговията и тези метали монкаламарианците изградили много плаващи градове. Куаренците и монкаламарианците говорят на сходен език. Куаренците са прагматични и консервативни. Монкаламарианците пътешестват сред звездите, а куаренците предпочитат да останат на Мон Каламари.

Когато Старата република открила Мон Каламари, Комерческата гилдия проявила най-голям интерес. Минералните ресурси на планетата са много атрактивни и скоро съветът на Мон Каламари се изпълнил с хора на Комерческата гилдия. Оказало се, че по-голяма част от управляващите са куаренци (верни на Комерческата гилдия). Те спрели космическата програма на Мон Каламари. Куаренците представлявали Мон Каламари в сената на Старата република.

В началото на Войните на клонингите на Мон Каламари започнала гражданска война. Куаренският сенатор Тикъс искал планетата да попадне в ръцете на сепаратистите. Сенатор Тундра Долмея (друг куаренец) е лоялен на Старата република. Той обаче не могъл да удържи сепаратистките симпатии на всички куаренци. Появила се Куаренската изолационистка лига. Тя била радикално движение, което искало да прочисти океаните от всякакво републиканско присъствие. Местните монкаламариански рицари джедаи се заели да спрат движението. Съветът на джедаите изпратил джедая Кит Фисто, който да помогне на джедаите и заедно с тях да защити Мон Каламари от сепаратистите.

В крайна сметка монкаламарианския съвет бил реформиран. Тези, които симпатизират на сепаратистите са отстранени. В сената Мон Каламари щял да бъде представен от монкаламарианци и куаренци. След провъзгласяването на Галактическата империя настъпил мир.

Император Палпатин обаче решил да пороби монкаламарианците. Той изпратил една армия, която да превземе планетата и да завладее корабостроителниците на Мон Каламари. За да покажат сила имперските кораби унищожили три от големите градове. Знае се, че куаренецът Сегър Телъс помогнал на имперските сили. Империята успяла да окупира планетата. След това обаче монкаламарианците и куаренците се обединили и започнали борба с имперските сили. След кратка окупация имперските сили били прогонени от Мон Каламари.

В 28г. куаренците отново участвали в защитата на планетата си. След това обаче много куаренци напуснали родния си свят. Голяма част от тези куаренци станали шпиони, пирати, търговци на роби и контрабандисти.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.