RSS

Грани

Родния свят на граните е планетата Киниън. Те са с три очи. Граните имат кози лица, малки рога и издадена горна челюст. Граните имат отлично зрение. Те се хранят с треви и растения. Гранът има много стомаси. Когато гранът е под влияние на някаква емоция той променя цвета на кожата си и телесната си температура. Граните са много верни и имат нужда от компания. Гран, който е сам ще полудее или ще умре.

Граните са миролюбиви. Те са развивали цивилизацията си над десет хиляди години. Обществото на граните е изградено така, че всеки член от него допринася за благото на всички. Един гран помага на обществото със своя талант или с това, което умее най-добре.

Около хилядната година преди Империята граните основали колонии на няколко планети. Най-известни са колониите на граните на световете Маластар и Хок. Основаването на тези колонии предизвикало големи сътресения в уравновесеното общество на граните. Отношенията между граните в колониите и граните на Киниън се обтегнали. Накрая граните от колониите обявили независимост от граните на родния си свят.

Граните от Маластар имат представител в сената на Старата република. В последните години на Старата република това е сенаторът Аск Аак. Постепенно в обществото на граните от колониите проникнала корупция.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.