RSS

Драконов кондор

Драконовия кондор живее в планините на луната Ендор. Чудовището е хищник. Драконовият кондор живее в пещера. Той има кокалест гребен по целия гръбнак. Чудовището лети с кожени крила. То има два крака и жълти очи. Драконовия кондор е с остър взор и големи зъби. С тях чудовището разкъсва своята жертва. Драконовия кондор обича да привлича плячката към своята пещера. Чудовището има размах на крилата три метра.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.