RSS

Космически плужек

Кратки данни: Космическия плужек прилича на червей. Чудовището живее в астероид. Космическият плужек е загадъчно чудовище. Космическия плужек достига до осемстотин метра дължина. В астероидното поле край планетата Хот има такъв екземпляр. Чудовището се храни с минералите от астероида и енергия от звездите. Космическият плужек не се нуждае от кислород. Чудовището се храни и с космически кораби.

Основни сведения: Космическият плужек живее без проблем в космическото пространство. Чудовището се храни с минерали от астероидите и енергия от звездите. Космическият плужек има зъби. Зъбите са около челюстите на чудовището. Космическия плужек често прокопава дълбока пещера в астероида където живее. Когато храната намалее или чудовището стане прекалено голямо за астероида, който обитава космическия плужек се прехвърля на друг астероид. Космическият плужек има чудесни сетива. Чудовището може да определи траекторията на всеки обект, който се движи край него. Заради това космическия плужек може без проблем да се прехвърли от един астероид на друг. С помощта на своите сетива чудовището може да хване и космически кораб.

Космическият плужек се размножава чрез делене. От едно чудовище се отделя друго. Обикновено космическите плужеци са дълги десет метра. Когато достигне такава дължина от чудовището се отделя нов космически плужек. Ако това делене не стане чудовището достига до огромни размери. Заради това някои космически плужеци са достигнали до осемстотин метра дължина. От чудовището може да се използва месото, кожата и органите. От органите на космическия плужек се правят електронни устройства. Кожата на чудовището се използва за шлифоване. Месото на космическия плужек намира приложение в козметичната индустрия. Заради широкото приложение на техните органи, месо и кожа чудовищата са преследвани и убивани. В 21г. „Хилядолетния сокол” щял да бъде изяден от космически плужек.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.