RSS

Хоракс

Хораксът е голямо чудовище. То живее на планетата Нелваан. Хораксът е висок над петнадесет метра. Чудовището има четири крака и дебела кожа. Хораксът има дълга и тежка опашка. Опашката е покрита с люспи и остри шипове. Чудовището има уста пълна с остри зъби. Хораксът може да изкорени дървета. Въпреки че са големи чудовищата са малко на брой и се срещат рядко.

От люспите на опашката нелваанците (жителите на Нелваан) правят специални елексири. Една люспа е достатъчна да се направи елексир за цяла година. Взимането на люспа от опашката на хоракс е важен ритуал за нелваанците. Всяка година млад нелваанец е изпращан да вземе люспа от чудовището. Ако младежа се справи то той става войн.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.