RSS

Сандо

Сандо живее в ядрото на планетата Набу. Чудовището има голям апетит. То се храни с всички останали чудовища, които живеят в ядрото на Набу. Сандо има мускулесто тяло. Чудовището има две ръце, два крака и опашка. С помощта на ръцете и краката си сандо се придвижва. Ръцете на чудовището имат четири пръста с ципа между тях. Краката на сандо имат пет пръста с ципа между тях. Мъжкото чудовище е дълго над двеста метра. Женската достига до сто и петдесет метра дължина. Сандо живее няколко века.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.