RSS

Морски убиец

Морският убиец живее в ядрото на планетата Набу. Чудовището прилича на риба. То има перки и щипки. Тялото на морският убиец е покрито с бронирани пръстени. Чудовището има големи челюсти. В тях има два реда зъби.  Морският убиец има дълъг и лепкав език. С помощта на езика чудовището вкарва жертвата в устата си. Морският убиец има две пипала. Пипалата започват от главата и стигат до опашката на чудовището. Чрез тези пипала морският убиец привлича плячката си.

Чудовището ловува като дебне в засада. То се прилепва към скалите и чака жертвите си. Когато плячката наближи морският убиец много бързо се изстрелва към нея. Чудовището плува като пропуска вода през устата си. След това тази вода се изтласква през бронираните пръстени. По този начин се получава реактивна тяга. Така морският убиец се придвижва бързо на кратко разстояние. Когато доближи жертвата чудовището използва езика си, за да я залови.

Морският убиец съхранява потомството си в своята уста. Три месеца яйцата седят в устата на чудовището. През това време морският убиец не яде. След като минат трите месеца се излюпват новите морски убийци. Има сведения, че чудовището нарочно гълта няколко малки морски убийци. Те се хранят като ядат месо от стомаха на морския убиец. Така възрастният морски убиец осигурява потомството си.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.