RSS

Йосаламир

Йосаламирът живее на планетата Миркр. Той има способност да създава район където Силата не действа. Един йосаламир създава район от десет метра където Силата не действа. Няколко йосаламири разширяват този район. На Миркр, Силата изобщо не действа. Причината за това е, че на планетата има хиляди йосаламири.

Йосаламирът прилича на покрит с козина саламандър. Йосаламирът достига до петдесет сантиметра дължина. Той живее в клоните на дърво. Животното забива своите нокти в дървото. Така йосаламирът извлича нужните му хранителни минерали. Трябват специални познания, за да се махне животното от дървото. Ако това е сторено неправилно йосаламирът умира.

В 27г. имперският върховен адмирал Траун наредил на имперските сили да вземат няколко хиляди йосаламири от Миркр. Имперските инженери направили специални рамки, за да запазят йосаламирите живи.

Траун използва йосаламирите, за да контролира лудия и преминал на тъмната страна на Силата майстор джедай Хорус Кбаот. По заповед на върховния адмирал хиляди йосаламири са разположени в планината Тантис. Планината се намира на планетата Затънтената земя. В Тантис е разположена клонираща лаборатория. Йосаламирите създали огромно пространство където Силата не действа. Районът покрил цялата планина. Така клонингите направени в лабораторията били предпазени от полудяване.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.