RSS

Минок

Кратки данни: Минокът е паразит, който има крила. Той се храни с всякаква енергия. Минокът се храни и със звездната радиация. Той без проблем лети в космическото пространство. Минокът се придвижва на ята. Той се прилепва към всичко с всмукателния си орган. Органът на минока е чашковиден. Минокът се прилепва дори към корпусите на космическите кораби. Обикновено животното се свързва към захранващите кабели. Така минокът се храни с енергията на кораба. Той може да причини големи поражения на космическия кораб.

Основни сведения: Най-вероятно минокът се е родил в космическото пространство. Минокът получил името си от планетата където е видян за пръв път. Това е светът Орд Минок. Животните се придвижват на малки ята. Миноците се хранят с всякаква енергия (включително и звездната радиация). Тези животни се заселват на астероиди и боклуци изхвърлени в космоса. Минокът се прикрепва и към космическите плужеци. Миноците се закрепват и към космическите кораби. Група миноци може да причини огромни щети на космическия кораб. Минокът е дълъг един метър и шестдесет сантиметра. Размахът на крилата му достига до един метър и двадесет и пет сантиметра. Животното не може да живее в атмосферата на планетите.

Минокът се размножава чрез делене. Когато един минок погълне достатъчно енергия от него се отделя друг минок. По този начин миноците се размножават много бързо.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.