RSS

Деубак

Кратки данни: Деубакът е четирикрако влечуго. То лесно може да бъде опитомено. Животното издържа на високи температури и на пясъчни бури. Заради това деубака се използва за транспорт. Имперските пясъчни щурмоваци, състезателите с реактивни шейни и фермерите използват деубаци.

Основни сведения: Деубаците скитат свободно из пясъците на планетата Татуин. Фермерите и другото население на планетата опитомили част от тях. Обикновено деубаците се използват за транспорт или за носене на товари. Деубакът се храни с храсти и малки животни включително плъхове уомп. През нощта деубаците са бавни и не искат да се движат. Повечето деубаци са със зелена кожа. Срещат се деубаци и с други цветове на кожата. Има деубаци със сива, кафява, червена и синя кожа.

Деубаците са единствените животни на Татуин, който се чифтосват веднъж годишно. Тогава те отиват в пясъците на пустинята. Женските деубаци снасят хиляди яйца в пустинята. Шест месеца по-късно се излюпват малките деубаци. Много деубаци загиват защото са изяждани от мигриращите краатски дракони. Пясъчните хора ходят на лов за деубаци. От деубаците пясъчните хора взимат кожата и медовината. От кожата пясъчните хора правят ботуши, колани, кесии, палатки и други неща.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.