RSS

Галактическата империя

Кратки данни: Галактическата империя е обявена от канцлер Палпатин (лидер на Старата република). Палпатин се обявил за император. Императорът изградил авторитарно и тиранично управление. Личната свобода е унищожена. При управлението на Палпатин, Галактическата империя (наричана Империята) възприела господството на човешката раса над останалите раси. Много същества от другите раси били поробени (уукита и монкаламарианци). Императорът национализирал индустрията, а терорът властвал в цялата Империя. След смъртта на Палпатин, Галактическата империя изпаднала в хаос. Отделни военачалници и мофи започнали борба за власт помежду си. Въпреки това Империята оцеляла. Сегашната Империя обаче няма нищо общо с тираничния режим на Палпатин.

Основни сведения: Когато канцлер Палпатин се обявил за император започнала да се създава Галактическата империя. Императорът прокламирал Новия ред. Заедно с Новия ред обаче започнала и Галактическата гражданска война. Палпатин се съсредоточил върху това да господства над Галактиката. За да осъществи това императорът има могъщи помощници като Черния господар на Сит Дарт Вейдър. Когато Империята станала достатъчно силна Палпатин премахнал имперския сенат. Това осигурило на императора абсолютна власт. Според заповедта на Палпатин управителите на сектори (мофи) съсредоточили гражданската и военната власт в свои ръце. Освен това мофите са лично отговорни пред императора. Палпатин създал и комисия за защита на Новия ред. Комисията разследвала и контролирала бюрокрацията. Комисията докладвала лично на Палпатин. Имперското разузнаване също докладвало направо на императора. Палпатин създал чудесна управленска машина. С нейна помощ императорът властвал над Галактиката. Недостатък на тази машина е, че тя не може да функционира без Палпатин. С помощта на тъмната страна на Силата императорът вдъхновявал и обединявал имперските офицери, имперската флота и имперската бюрокрация. Затова след смъртта на императора Империята изпаднала в хаос.

При управлението на Палпатин, Империята е тираничен и авторитарен режим. Освен това процъфтявало робството и социалната несправедливост. Императорът поел контрол и над медиите. Те започнали да излъчват имперската пропаганда. Освен това приходите от медиите императорът вложил в изграждането на имперската военна машина. Много компании били национализирани, а други работели за имперското военно производство. Палпатин написал военна програма. По негова заповед имперските корабостроителници произвели огромно количество звездни разрушители и Тай-файтери (имперските изтребители). Имперските щурмоваци (фанатично предани на Империята войници) налагали със сила и заплаха волята на императора. Другата опора, която поддържа реда в Империята е имперската флота. Това са имперски звездни разрушители, суперразрушители, изтребители и орбиталните бойни станции. Много светове не смеели да се разбунтуват заради страха от имперската флота. На практика Империята управлява чрез страх. Най-голям привърженик на „доктрината на страха” е Великия моф Таркин. Заради това тази доктрина е наричана и „доктрината Таркин”.

Философията на управление чрез страх достигнала своя връх със създаването на супероръжието Звездата на смъртта (бронирана бойна станция). Други супероръжия, които Империята създала са опустошителите на светове, Слънчевата мелница и Галактическото оръдие. Звездата на смъртта е построена по заповед на Палпатин. Бойната станция е подвижна. Тя може с един изстрел да унищожи планета. Империята ставала все по-силна, но въпреки това тези, които се бунтували срещу нея ставали все повече. Имперските управници гледали с презрение към бунтовниците. Малките бунтовнически групи се обединили и създали Съюза за възстановяване на Републиката (по известен като Бунтовническия съюз). Великия моф Таркин (командващ Звездата на смъртта) унищожил мирната планета Алдераан (която подкрепяла бунта). По този начин Таркин искал да всее страх сред всички планети в Империята. Великият моф се надява, че уплашени от съдбата на Алдераан планетите няма да оказват помощ на Бунтовническия съюз. По ирония на съдбата унищожаването на Алдераан довело до засилване на подкрепата към бунта. Много неутрални до този момент светове се присъединили към бунтовниците.

В битката при Явин бунтовниците унищожили Звездата на смъртта(18г.). В 21г. имперските сили унищожили главната бунтовническа база на планетата Хот. В 22г. бунтовниците разбрали, че Империята строи нова Звезда на смъртта. Втората Звезда на смъртта се строи до луната Ендор. Ботанските шпиони докладвали на бунтовниците, че лично императора наблюдава строежа.

Бунтовническите водачи решили, че с един удар могат да унищожат Звездата на смъртта и Палпатин. Оказало се обаче, че императорът вкарал бунтовническата флота в капан. Палпатин правилно предвидил, че бунтовниците ще нападнат бойната станция. Императорът бил подготвен и когато бунтовническата флотилия атакувала имперската флота я очаквала. Въпреки това бунтовниците унищожили втората Звезда на смъртта. Освен това тогава загинал и Палпатин.

Смъртта на императора разтърсила цялата Империя. Имперските военачалници и мофи започнали борба за власт. Много искали да поемат контрола над Империята. Една от тях е Черната лейди на Сит Лумия. Ясан Исард (шефка на имперското разузнаване) поела властта в Империята. След нея за кратко начело на Империята застанал Триокулус (самозван син на Палпатин).

В 27г. начело на имперските сили застанал върховния адмирал Траун. Под негово командване Империята се съвзела. Имперските сили минали в настъпление и успели да превземат няколко сектора от Новата република (наследник на Бунтовническия съюз). След смъртта на Траун имперските военачалници атакували планетата Корускант (столица на Новата република). В резултат на тази атака голяма част от планетата е опустошена.

След неуспешния опит да превземат Корускант имперските сили се разцепили. Империята отново потънала в хаос. В 28г. се появил клонинг на императора. Клонингът сплотил имперските сили край себе си. Клонингът на Палпатин наредил нападение над Новата република. Клонингът на императора обаче е унищожен.

След това се появил нов клонинг на Палпатин. Вторият клонинг на императора също е унищожен. Този път е разрушен и духът на Палпатин. Така опасността от императора изчезнала завинаги. Империята вече била бледа сянка, на онази могъща държава, която била по времето на Палпатин. Териториите на Империята продължават да намаляват.

Въпреки това в Галактическата империя все още има привърженици на Новия ред. Един от тях е военачалника Хетрир. Той се опитал да застане начело на Империята. Силите на Новата република обаче победили войските на Хетрир. Военачалникът загинал в 32г.

В 37г. върховния командващ имперската флота адмирал Пелаеон подписал мир между Галактическата империя и Новата република. Това официално сложило край на Галактическата гражданска война. Още преди сключването на мирния договор Империята се променила. Тя премахнала робството. Империята дала равноправие на всички раси. Премахнати са и голяма част от строгите имперски закони. Империята унищожила диктатурата и тиранията. Преустроената Империя няма нищо общо с режима на император Палпатин. Сега Империята се управлява от оцелелите мофи. Може да се каже, че тя е либерална държава.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.