RSS

Техно съюза

Техно съюза е едно от най-мощните търговски дружества в Старата република. Производители на космически кораби, компютри, оръжия и дроиди се обединили и създали Техно съюза. Техно съюза е един от главните производители на нови технологии. Уат Тамбор е шеф на Техно съюза.

Много от индустриалните светове в Галактиката са членове на Техно съюза. Най-важните от тях са планетите Фондор, Фоундри, Мекис III, Телти и Металорн. Тези светове денонощно бълват технологични устройства за Галактиката. Компании като Бойни Автомати Бактоид, Хаор Чал инженеринг, Републиканските Сиенарски Системи, Инженерни Системи Куат, ТагеКо, Блас Теч Индъстрис и Корелианската инженерна корпорация поддържат по-широки или по-тесни връзки с Техно съюза. За защита Техно съюза произвежда дроиди. Корабостроителниците и лабораториите на Техно съюза съхраняват огромни армии от дроиди. По-късно Техно съюза се присъединил към сепаратистите. Той станал част от Конфедерацията на Независимите Системи (официалното име на сепаратистите). Дроидите на Техно съюза участвали във Войните на клонингите.

Впечатлен от клонингите Уат Тамбор поискал такава пехота и за Техно съюза. Първоначално сепаратистите искат да клонират войните моргукай. Джедаите и войската на Старата република провалили този опит.

Тогава на планетата Нелваан, Техно съюза изградил лаборатория, за да експериментира с мутагени и устройства за контрол. Служителите в лабораторията залавяли нелваанци (местните жители на Нелваан). След това заловените нелваанци били мутирани. След мутацията, на нелваанците са сложени специални устройства. Устройствата карат нелваанците да изпълняват заповедите на Техно съюза.

Лабораторията използва геотермален кристал и чрез голям генератор източва геотермалната енергия на планетата. В резултат на това в селото на племето Рокрул (разположено най-близо до лабораторията) настъпила вечна зима. Един по един всички войни на племето отишли да проверят какви са странните шумове. Никой от тях не се завърнал. В племето останали само жени и деца. Орвос (шаманът на Рокрул) предвидил зимата. Той вярва в древна нелваанска легенда. Според легендата ще се появи странник, който ще помогне на Нелваан. След тази помощ обаче странникът ще се поквари и ще избие любимите си хора.

Легендата излязла вярна. На планетата кацнали джедаите Анакин Скайуокър и Оби-Уан Кеноби. Те пристигнали там в последната година от Войните на клонингите. Двамата джедаи имали информация, че генерал Гривиъс е забелязан в района. Анакин прекъснал церемонията по посвещаването на един младеж във войн. Кеноби и Скайуокър отишли в селото на Рокрул и разбрали за проблемите на нелваанците. Шаманът решил, че Скайуокър трябва да бъде изпратен, за да помогне на Майката (така местните наричат Нелваан). Анакин бил наречен „призрачната ръка”. Според Орвос, Скайуокър има свръхестествена сила. Тя ще помогне на Анакин да победи всички врагове на Майката. Скайуокър бил татуиран като нелваански войн. Анакин тръгнал по ледената река, която стигала до сърцето на геотермалната аномалия. Там той имал видение за предстоящо зло и открил тайната лаборатория на Техно съюза. Скайуокър видял мутирали нелваанци. Освен това те били снабдени с контролни устройства и въоръжени. Анакин освободил нелваанците. Той разрушил контролните им устройства. Нелваанците се обърнали срещу силите на Техно съюза.

Скайуокър махнал геотермалния кристал от генератора и унищожил лабораторията. Анакин спрял източването на геотермалната енергия. Това сложило край на вечната зима. Нелваанците признали Скайуокър за герой. След това те се върнали в селото си. Въпреки мутациите племето Рокрул познало своите войни.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.