RSS

Банкерския клан

Банкерския клан разполага с огромни богатства. Той отпуска заеми на всички в Галактиката. Центърът на Банкерския клан се намира на планетата Муунлинист. Делата на Банкерския клан се управляват от стари банкови семейства. Банкерския клан отпуснал големи заеми на Търговската Федерация и Техно съюза. Когато Техно съюза и Търговската Федерация се присъединили към сепаратистите Сан Хил (шеф на Банкерския клан) също се присъединил към сепаратисткото движение. Банкерския клан станал част от Конфедерацията на Независимите Системи (официалното име на сепаратистите).

По време на Войните на клонингите много планети се обърнали към Банкерския клан за пари. Това увеличило неимоверно влиянието му. Банкерския клан има огромна войска от бойни дроиди и ракетни дроиди.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.