RSS

Ситски орден

Кратки данни: Първоначално ситския орден е съставен от джедаи преминали на тъмната страна на Силата. Ситите са древен орден съставен от същества използващи тъмната страна на Силата. Характерно за ситите е тяхната жажда за власт. Освен това ситите се интересуват от тъмни познания. Ситските лордове са най-големите врагове на джедаите. Черният господар на Сит, Дарт Сидиъс привлякъл на тъмната страна на Силата джедая Анакин Скайуокър. Анакин получил името Дарт Вейдър. Вейдър е един от най-зловещите ситски лордове.

Основни сведения: Не е известно кой е първият джедай преминал на тъмната страна на Силата. Знае се, че в 5182г. пр.Имп. голяма група джедаи преминали на тъмната страна на Силата. Това е наречено Големия разкол. Преминалите на тъмната страна на Силата джедаи отрекли размислите и медитацията. Тези джедаи смятат, че само потопените в тъмната страна могат да достигнат до истинската същност на Силата.  Джедаите, които били преминали на тъмната страна на Силата се опитали да вземат контрол над Старата република. Избухнала война между джедаите, които били преминали на тъмната страна на Силата и останалите джедаи. Джедайският орден обаче победил преминалите на тъмната страна на Силата джедаи. След това джедайският орден прогонил преминалите на тъмната страна на Силата джедаи. Последните са изпратени в неизвестните райони на Галактиката. Преминалите на тъмната страна на Силата джедаи скитали из неизследваните райони докато открили хуманоидни създания известни като сити.

Тези създания живеели на планетата Корибан. Ситите живеят на Корибан много преди създаването на Старата република. Ситите са примитивен народ. Те обаче също усещат Силата. Ситите използват Силата, за да правят магии. Примитивните сити помислили преминалите на тъмната страна на Силата джедаи за богове. Така  преминалите на тъмната страна на Силата джедаи без проблем поробили ситите. Тези джедаи се нарекли господари на Сит или ситски лордове. След това ситите изградили много храмове в чест на ситските лордове. По-късно ситите са превърнати в смъртоносни войни известни като масаси. След това за по кратко ситските лордове се наричат сити.

Лека полека влиянието на ситите взело да нараства. Ситите вярват, че когато се потопиш в агресия, ненавист и омраза ще придобиеш нови сили. Така ситските лордове често си съперничат помежду си. Решило се, че най-могъщият ситски лорд ще носи титлата Черен господар на Сит. Черният господар на Сит застанал начело на Ситската империя. Когато Черния господар на Сит умре тогава сред другите ситски лордове избухва борба за това кой да стане новия Черен господар на Сит.

Около 5000г. пр.Имп. Ситската империя достигнала своя разцвет. В 4972г. пр.Имп. хиперпространствените изследователи Гав и Джори Дарагон случайно открили Ситската империя. Черният господар на Сит Нага Садоу проследил посоката, от която дошли Гав и Джори. След това силите на Садоу нападнали териториите на Старата република. Така пламнала Голямата хиперпространствена война. Нага иска да унищожи Старата република и да разшири териториите на Ситската империя. Войските на Садоу обаче са разбити от джедайския орден, флотата на Старата република и силите на императрица Тета. Ситската империя е унищожена, а голяма част от ситските лордове са избити. Нага с оцелелите си последователи се скрил на Явин IV.

В 3982г. пр.Имп. джедая Екзар Кун преминал на тъмната страна на Силата. Няколко години Кун изследва ситски артефакти и трупа ситски познания. Постепенно Екзар спечелил последователи и станал Черен господар на Сит. Кун се съюзил с Алийма и Сатал Кето (двамата са основатели и ръководители на сектата Крат). Крат поела властта в системата Императрица Тета. Към тях се присъединил преминалия на тъмната страна на Силата джедай Улик Кел-Дрома.

В 3972г. пр.Имп. Екзар, Крат, Улик и войнът Мандалор се съюзили. Те решили да възстановят Ситската империя и да унищожат Старата република. Войските на Кел-Дрома и Кун нападнали Старата република. Така избухнала Ситската война. Рицарката джедай Номи Сънрайдър прекъснала връзката на Улик със Силата. След това Кел-Дрома казал, че на Явин IV е главната база на Екзар. Хиляди джедаи нападнали Явин IV. Изправен пред тази огромна джедайска мощ Кун въплътил духа си в един от храмовете на Явин IV.

Последната голяма битка между джедаи и сити се провела на планетата Руусан. Там ситския лорд Каан и неговата армия се сражавали с джедайския орден. Ситите са разбити. Единственият ситски лорд оцелял от битката бил Дарт Бейн.

Дарт Бейн

Той възродил култа към ситите. Бейн изградил нова система на обучение и ръководство в ситския орден. Според нея всеки ситски лорд трябва да има само един ученик. Така никога повече не трябва да се събират двама сити на едно място. Бейн казал, че потайността и хитростта ще бъдат най-важните неща в новия ситски орден. Бейн си взел ученик. Когато новият сит достигнел неговите възможности (на Бейн) той щял да си вземе ученик. Тази система се запазила векове наред.

Зана (ученичка на  Бейн)

Зана и Бейн

Ситите разкрили присъствието си по времето на Дарт Сидиъс. Сидиъс бил ученик на Дарт Плегиъс. Плегиъс бил прочут с мъдростта си и е наричан Мъдрия. Той чрез своите знания стигнал до същността на живота. Плегиъс имал познания за безсмъртието. Той можел да съживява и дори да създава живот. Сидиъс обаче успял да убие Плегиъс. След това Сидиъс станал Черен господар на Сит. Сидиъс си взел ученик. Ученикът на Сидиъс се казва Дарт Мол.

По това време в Старата република се смята, че ситите са изчезнали. В 13г. пр.Имп. майстор джедай Куай-Гон Джин казал, че е нападнат от ситски лорд. Джедайският съвет не повярвал на Куай-Гон. Джедаите смятат, че ако ситите са се завърнали то непременно джедайският съвет ще усети присъствието им. Посветените в тъмната страна на Силата обаче са потайни и могат да скрият истинската си същност. Един ситски лорд като Дарт Сидиъс можел да скрие присъствието си дори когато до него има джедаи. Дарт Сидиъс успял да убеди сенаторите от сената на Старата република да го изберат за канцлер (лидер на Старата република). Когато е пред обществото Сидиъс използва името Палпатин.

След смъртта на Дарт Мол на планетата Набу джедайският съвет разбрал, че ситите отново са се появили. Това, което джедаите не разбрали е дали Мол е ученика или учителя. Минали десет години преди ситите отново да се появят.

В 5г. пр.Имп. се появило движението на сепаратистите. Сепаратисткия водач е бившия джедай граф Дуку. Дуку всъщност е следващият ученик на Сидиъс. Сидиъс дал на графа името Дарт Тиранъс. Дуку е водач на Конфедерацията на Независимите Системи (официалното име на сепаратистите). В същото време Тиранъс поръчал създаване на армия от клонинги. Армията от клонинги е предназначена да служи на Старата република. Сепаратистката криза прераснала във военен конфликт. Този конфликт останал в историята с името Войните на клонингите. Те избухнали в 3г. пр.Имп.

Войните на клонингите разклатили положението на джедайския орден и засилили влиянието на Дарт Сидиъс. Когато моментът настъпил Сидиъс си избрал нов ученик. Това е джедая Анакин Скайуокър. Той получил името Дарт Вейдър. Освен това клонингите имат тайна заповед, която определя джедаите като предатели. Сидиъс издал заповедта и хиляди джедаи били избити. Все пак имало и оцелели. Сред тях са Йода и Оби-Уан Кеноби. Сидиъс се провъзгласил за галактически император. Императорът и неговият верен ученик Дарт Вейдър потопили Галактиката в мрак. Това продължило двадесет и две години докато Вейдър не се върнал от тъмната страна на Силата. Анакин Скайуокър убил Дарт Сидиъс.

В 28г. се появил клонинг на император Палпатин. Клонингът решил да направи Люк Скайуокър (синът на Анакин) свой ученик. Люк станал ученик на клонинга, но с помощта на сестра си Лея и приятелите си успял да унищожи клонирания император. Една година по-късно е направен втори клонинг на императора. Този път клонирания Палпатин опитал да всели духа си в Анакин Соло (нероденият син на Лея). Клонингът на императора е унищожен, а духът на Палпатин се вселил в тялото на джедая Емпатоджейос Бранд. След това Бранд умрял и опасността от Сидиъс изчезнала завинаги.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.