RSS

Тежка турболазерна артилерия

Тежката турболазерна артилерия е създадена от Ротана хеви инженеринг. Артилерията се състои от многобройни турболазерни оръдия. Всяко турболазерно оръдие се придвижва с помощта на дванадесет крака. Оръдието може да се върти във всички посоки. Турболазерното оръдие може да стреля срещу земни и въздушни цели.

Платформата на оръдието е така направена, че турболазерното оръдие може да се демонтира. На негово място може да се постави лазерно оръдие, йонно оръдие или установка за изстрелване на ракети. За да стреля турболазерното оръдие се нуждае от много енергия. Енергията се осигурява от огромен реактор. Реакторът също е поставен на платформата. Оръдието е защитено от електромагнитни атаки. За да действа турболазерното оръдие се нуждае от петнадесет артилеристи. По-късно на някои турболазерни оръдия са сложени дванадесет бластерни оръдия. Това намалило броя на артилеристите от петнадесет на десет.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.